Organi Saveza

Predsjednik Skupštine Ragbi saveza Bosne i Hercegovine

Zehrudin Mušinović

Upravni odbor Ragbi saveza Bosne i Hercegovine

  1. Semir Mahić – predsjednik RgS BiH
  2. Damir Kukić – podpredsjednik RgS BiH
  3. Sead Krupalija – podpredsjednik RgS BiH
  4. Harun Hodžić – član RgS BiH
  5. Senad Makić – član RgS BiH
  6. Tahir Smriko – član RgS BiH
  7. Samir Fetić – član RgS BiH

 

Generalni sekretar Ragbi saveza Bosne i Hercegovine

Armin Berberović

Tehnički direktor Ragbi saveza Bosne i Hercegovine

Danijel Keserović